PRIVACYVERKLARING

 

Nail Care Cindy vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Nail Care Cindy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Nail Care Cindy draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Door onze diensten te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Nail Care Cindy  persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

1. VEILIGHEID

Nail Care Cindy verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Via onze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over je verzameld, ondermeer wanneer je een on-line formulier invult of wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief. De gegevens die door je via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door je gevraagde informatie te kunnen leveren en om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Nail Care Cindy  deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.In geen geval zal jouw e-mailadres echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. LOGBESTANDEN

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Nail Care Cindy  bij jouw bezoek aan onze website jouw IP-adres, jouw browser en besturingssysteem, de externe website die je hebt doorverwezen naar deze website, de door je bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door je bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

4. RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de Privacywet, kan je jouw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Nail Care Cindy  te contacteren.Ten alle tijden kunt u zichzelf automatisch afmelden voor de nieuwsbrief van Nail Care Cindy.

5. WIJZIGINGEN

Nail Care Cindy  behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 13 juni 2019.

6. CONTACTGEGEVENS

Nail Care Cindy  is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op!