PROCERT

 

Procert is een Kwaliteits Registratie voor de Pedicure (K.R.P.).

Dit register is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen.

Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden.

 

PROVOET

 

Ik ben aangesloten bij Provoet de branche organisatie voor Pedicures.

Alle leden van Provoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen.

Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundig pedicure behandeld worden.